Международен семинар на ФИАП 2013

Картахена де Индиас, Колумбия

XI- ят Международен семинар на ФИАП “Индивидуалните спестявания: по-добри пенсии и икономическо развитие”, съвпадна с провеждането на VI-ят Конгрес FIAP-ASOFONDOS. Двете мероприятия бяха организирани от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Колумбийската асоциация на мениджърите на пенсионни фондове (ASOFONDOS) и бяха проведени на 11 и 12 април 2013г.в Картахена де Индиас, Колумбия.

Целта на семинара бе да се анализира участието и интеграцията на индивидуално-финансираните програми в пенсионните системи, както и тенденциите и предизвикателствата пред тях за получаване на адекватни коефициенти на заместване. В този контекст бяха анализирани също въздействието от създаването и развитието на тези програми върху икономиката на страните, растежа, заетостта и капиталовия пазар.

Top