Книга „Развитие на социалното осигуряване в Република България 1990-2020 г.“ с автори проф. д-р Йордан Христосков, доц. д-р Бисер Петков и доц. д-р Станислав Димитров

Social-insurance-VUZF-Lab-series-volumes

БАДДПО има удоволствието да Ви представи книгата „Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990 -2020 г.- състояние, проблеми и предизвикателства“

Тази книга представлява част от поредицата задълбочени изследвания на лабораторията за научно-приложни изследвания към висшето училище по застраховане и финанси VUZF LAB с акцент върху функционирането и управлението на осигурителната и пенсионна система в България.
* обект на първа глава, с автор проф. д-р Йордан Христосков са състоянието и развитието на държавното обществено осигуряване като фокусът е поставен върху хронологията на непрекъснатите реформи- техните мотиви, съдържание и резултати
* във втората глава, с автор доц. д-р Бисер Петков, са разгледани изграждането и развитието на втория стълб на пенсионната система и резултатите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в периода 2000 г.- 2019 г.
* обект на трета глава с автор доц. д-р Станислав Димитров са състоянието и развитието на третия стълб на пенсионната система и капиталовото осигуряване за доброволна пенсия

Изследването представлява цялостна картина на развитието на осигурителната система в България в един некратък, тридесетгодишен период от време. През тези години в разглежданата област настъпват редица значими промени, които обуславят множеството проблеми за решаване от държавата, обществото и бизнеса. Част от тези проблеми представляват предизвикателство и за бъдеще.

Авторите са сред най-извените специалисти по изследваната тематика в България. Анализирани са голям брой източници на информация и данни за пенсионната и осигурителната система в България.
Особено ценно е представянето на критичен поглед към редица явления и събития в тази система, като авторите са участници и някои от тях имат лични наблюдения.

Издателство на ВУЗФ “ Св. Григорий Богослов“ София, 2021 г.

Top