Като един от активните членове на европейската kонфедерация на пенсионните асоциации PensionsEurope (PE), БАДДПО ви информира за приноса на РЕ към дейността на EIOPA за развитието на Pension Tracking Systems (системи за проследяване на пенсиите) и Dashboards (табла) за управление

Като един от активните членове на европейската kонфедерация на пенсионните асоциации PensionsEurope (PE), БАДДПО ви информира за приноса на РЕ към дейността на EIOPA за развитието на Pension Tracking Systems (системи за проследяване на пенсиите) и Dashboards (табла) за управление.

Материалите бяха подготвени от мотивирана работна група на специалисти от асоциациите, в която участваха и представители на БАДДПО.

Можете да прочетете за участието на PE и приноса тук: https://lnkd.in/dXRP99fQ

PensionsEurope приветства инициативата на Европейската комисия за подпомагане на ЕС и държавите-членки при мониторинга на адекватността и устойчивостта на пенсионните системи на макроравнище чрез разработване на Dashboards (табла) за пенсионно осигуряване. Също така, РЕ подкрепят развитието на национални Tracking пенсионни системи за проследяване на пенсиите и проекта на Европейската служба за проследяване, тъй като вярват, че те могат да бъдат много мощен инструмент, който да информира хората за финансовото им положение в напреднала възраст и да им помогне да вземат правилните финансови решения. Подчертава се , че Pension Tracking systems е важен елемент в пенсионната система, и тя разбира се, трябва да бъде придружена от други мерки, насърчаващи добрите практики в пенсионното осигуряване.

Top