За 14- та поредна година бяха връченинаградите за „Застраховател на годината“, „Пенсионноосигурително дружество на годината“, „Застрахователен брокер на годината за 2021 г.

За 14- та поредна година бяха връчени наградите
ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ГОДИНАТА,
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НА ГОДИНАТА,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР НА ГОДИНАТА за 2021 г.

На 19 май 2022 г. на тържествена церемония бяха връчени за четиринадесета поредна година най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас – „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината” за 2021 г., както и годишните награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

Превърналото се в традиция събитие събра представители на бизнеса, на държавните институции и регулаторните органи, на научните и академичните среди, на медиите.

Сред официалните гости на церемонията тази година бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България, г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индутриалния капитал в България, г-жа Диана Митева, председател на УС на Асоциацията на банките в България, г-жа Весела Караиванова- Начева, Подуправител на Националния осигурителен институт, г-н Георги Димов, заместник изпълнителен директор на НАП, г-жа Милена Кръстанова –зам.- изпълнителен директор на НАП, г-н Станислав Попдончев – зам.-председател на БСК, г-жа Радослава Масларска, председател на УС на БАЛИП, г-н Максим Колев, председател на УС на Гаранционния фонд, г-н Генко Колев, председател на КПНРО, г-жа Татяна Битунска, председател на Българско Актуерско Дружество и други.

По традиция отличията се връчват в 9 категории, като победителите бяха определени от експертно жури, в лицето на представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии и показатели.

Най-добрите компании получиха призове в следните категории:

 Специални награди на фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски на заслужили експерти и професионалисти „За цялостен принос в развитието на българското застраховане”, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” и „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането”
 Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество
 Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане
 Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане
 Пенсионноосигурително дружество на годината – Най-динамично развиващо се дружество
 Пенсионноосигурително дружество на годината – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Пенсионноосигурително дружество на годината – Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество
 Застраховател на годината – Животозастрахованe
 Застраховател на годината – Общо застраховане

Началото на тържеството бе поставено с връчване за 24-та поредна година на националните призове на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и във връзка с техния 25-годишния юбилей, на най-изявените личности от сферата за застраховането и пенсионното осигуряване.
Г-н Юри Копач, член на УС и Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби на Дженерали Застраховане АД бе удостоен с първа награда приз „За цялостен принос в развитието на българското застраховане”. Престижната награда бе връчена от г-н Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи.
С втора награда: „За цялостен принос в развитието на българското застраховане”, бе отличен доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на Висшето училище по застраховане и финанси, изп. директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab призът беше връчен от д-р Николай Здравков, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери.
Носител на националния приз на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” – „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” е доц. д-р Станислав Петков Димитров, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЖЗК „Съгласие” АД и ръководител на катедра “Финанси и застраховане” във Висшето училище по застраховане и финанси. Призът беше връчен от г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България.
Носител на националния приз на Фондация ”проф. д-р Велеслав Гаврийски” – „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ е г-н Кольо Делев, управител на SDI, като призът беше връчен от г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България
Призьорите на фондация „Проф. д-р Велислав Гаврийски“ получиха специално изработена статуетка на Богинята на победата „Нике”, почетна грамота и значка с лика на Патрона на Фондацията.
На тържествената церемония бяха отличени най-добре представилите се дружества през 2021 г. Те бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации, на база обективни публични критерии и показатели.
Наградата “Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ през 2021 г. бе връчена на “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД. Призът беше връчен от г-жа Радослава Масларска, председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
Призът в категория „Застрахователeн брокер на годината – Животозастраховане” за 2021 г. получи „Ай Ен Джи Иншурънс Брокерс” ООД. Наградата беше връчена от г-н Константин Велев, председател на АБЗ.
Победител в категорията „Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“ за 2021 г. стана “ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД. Наградата беше връчена от г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
На тържествената церемония бяха отличени и най-добрите пенсионноосигурителни дружества.

В категория „Пенсионноосигурително дружество на годината – за най-динамично развитие в дейността си” за 2021 г., призът спечели ПОК „ДСК Родина”АД, а отличието получи г-жа Диана Митева, член на УС на компанията. Наградата й беше връчена от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика.

В категория „Пенсионноосигурително дружество на годината – за дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване” за 2021 г. първото място бе присъдено на ПОД „Алианц България” АД. Призът бе връчен от Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България на Владислав Русев, главен изпълнителен директор на отличеното дружество.

Победител в категория „Пенсионноосигурително дружество на годината – за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване” за 2021 г. стана ПОК „Доверие” АД. Наградата получи Даниела Петкова, председател на УС на компанията от г-жа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Призът „Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ за 2021 г. спечели “ ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“. Наградата беше връчена от г-жа Диана Митева, Председател на УС на Асоциацията на банките в България.
В категория „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2021 г. победител стана „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Отличието беше връчено г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”
Наградата в категория „Застраховател на годината – Общо застраховане“ за 2021 г. спечели ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД. Отличието беше връчено от Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.
Дружествата победители получиха специални авторски пластики, изработени от дизайнера Стефан Петров, както и грамоти.
Церемонията завърши с обща снимка на всички наградени, награждаващи, официални лица и членове на Организационния комитет.
Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg, Standartnews.com, в. Банкер, Insmarket.bg.

Zastrahovatel na godinata_ 2021

Top