ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2012г.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2012г.

Наградите са връчени по време на Тържественото отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на БАДДПО, проведено на 18 декември 2012г. в София


Петър Андасаров – изп. директор на в-к „Застраховател прес“, Бистра Георгиева – гл. редактор на в-к „Банкеръ“, Кристиан Костов – управител на Profit.bg, Тодор Тодоров – отговорен редактор „Компании и пазари в-к „Капитал Daily“, Ангел Джалъзов – зам. председател на Комисията за финансов надзор, Дина Христова – журналист, представляващ в-к „Сега“, Анета Милкова – член на УС на Българска национална телевизия, Никола Абаджиев – Председател на БАДДПО, Доника Ризова PR на телевизия „България он еър“, Анастас Петров – член на УС на БАДДПО, изп. директор на „Ай Ен Джи ПОД „ЕАД

ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ на БАДДПО

за дългогодишно актуално и многостранно отразяване на постиженията, проблемите и перспективите за развитието на дейността по допълнителното
пенсионно осигуряване в Р. България

Вестник „Банкеръ“

 

 

 

Вестник „Капитал Daily“

 

 


Българска национална телевизия

 

 

 

Вестник „Застраховател прес“

 

 

 

Електронна медиа „Profit.bg

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2012г.

 


Специална награда на БАДДПО за 2012 г.

за проявената висока активност в аналитичното и професионално отразяване на дейността на допълнителното пенсионно осигуряване през 2012г. се присъжда наВестник „Сега“

 

 

 

Специална награда на БАДДПО за 2012г.

за активно начало в многостранното телевизионно
отразяване на обществения и професионален дебат по проблемите на пенсионната реформа и едйността на капиталовите пенсионни фондове се присъжда на

Телевизия „България Он Еър”

 

 

Top