ДОХОДНОСТ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2020 г. – 30.09.2022 г. НА ГОДИШНА БАЗА

Dohodnost-30.09.2020-30.09.2022

По данни на КФН

Top