Доклад на PensionsEurope за 2022 г. за пенсионните системи в Европа

PensionsEurope report 2022 – Trends and developments in funded pensions

Основни констатации:

*Активите на пенсионните фондове в Еврозоната продължиха да нарастват повече от техните пасиви до края на 2021 г., увеличавайки съвкупното им съотношение на финансиране.

*Чрез неотдавнашното увеличение на лихвените проценти пасивите на пенсионните фондове намаляха повече от техните активи.

*Пасивните инвестиционни фондове са нарастваща тенденция сред пенсионните фондове.

*Прякото въздействие на инфлацията върху пенсионните фондове зависи от държавите и от пенсионните схеми.

 

Top