Динамика на осигурените лица в УПФ, ППФ и ДПФ в периода от 2011 г. – 2021 г. (бр.)

Chart by Visualizer

По данни на КФН

Top