Г-жа Даниела Петкова – член на УС на БАДДПО – изказване по време на Кръгла маса на тема: „Пенсионноосигурителната система: състояние, проблеми, визия за развитие”

Даниела Петкова: „Мултифондовете са в интерес на хората“

„Нищо страшно няма във въвеждането на мултифондовете! Напротив, те са в интерес на хората, защото, в различните възрастови категории, ще имат възможност всеки от тях, в зависимост от това какъв е неговият хоризонт до момента на пенсиониране, да бъде в ниско рисков, средно или високо рисков фонд“. Това заяви Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на ПОК „Доверие“, по време на дискусия, организирана от Българската стопанска камара. Тема на разговора беше състоянието на пенсионноосигурителната система и възможностите за подобряване на нейната ефективност. А сред участниците бяха експерти, депутати, представители на институциите и бизнеса.
Петкова посочи още, че участието в мултифондовете ще бъде по желание на осигурените лица. Всеки, който няма достатъчно задълбочени познания, за да прецени в кой фонд да бъдат управлявани средствата от личната му партида, ще си остава в балансирания.
„Няма никакъв риск за осигурените лица и е много добра идея да се въведат мултифондовете, за да се разпредели рискът по категорията на хората“, категорична бе Даниела Петкова.
Тя припомни, че пенсионноосигурителните дружества гарантират със собствени средства размера на получените брутни вноски, без значение дали те са влезли в мултифонд или са в големия универсален, или професионален фонд.

Повече информация: „Банкер“

Top