ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2010г.

ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2010г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 16 декември 2010г. в София

Ангел Джалъзов – Зам. председател на Комисията за финансов надзор, Никола Абаджиев – Председател на БАДДПО, Светла Костадинова, Симеон Дянков – Министър на финансите, Мила Кисьова, Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика, Дина Христова, Мишел Гутсузян


ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ

 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.

за актуално и многостранно професионално отразяване на постиженията и проблемите в  дейността по допълнителното пенсионно осигуряване
се присъжда на

Г-жа Дина Христова – журналист от в-к „Сега“

Наградата включва: грамота, кристална купа с надпис и командировка в чужбина за сметка на БАДДПО, при участие на нейни представители в международен форум по проблемите на пенсионното осигуряване през 2011 г.

 

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.

за задълбоченост и аналитичност в отразяването на постиженията, проблемите и перспективите за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване
се присъжда на

Г-н Мишел Гутсузян  – журналист от в-к „Дневник”

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.

за активна журналистическа позиция по въпросите за ролята на капиталовите пенсионни фондове и резултатите от тяхната дейност в осъществяването на пенсионна реформа
се присъжда на

Г-жа Мила Кисьова – журналист от в-к “Пари”

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/

НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИ

НАГРАДА на БАДДПО ЗА ЕЛЕКТРОННА МЕДИА

за активност, широкообхватност и професионализъм в публикуването на актуална информация, експертни анализи, становища и предложения по проблемите на пенсионното осигуряване и пенсионната реформа
се присъжда на

БЮЛЕТИН „ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА” – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Наградата включва: грамота и кристална купа с надпис

Top