Глобалният годишен индекс на компанията Mercer CFA Institute Global Pension публикува доклада си

Индекса Mercer CFA Institute Global Pension оценява пенсионните системи въз основа на тяхната задоволителност, устойчивост и цялостност. Публикуваха доклад, който определи държавите с най-добрите пенсионни системи в света./ България не е включена в доклада/.

Авторите на класацията предупреждават за безпрецедентния риск на пенсионните системи поради ниската раждаемост и застаряващото население. Нидерландия тази година се издига на първо място в класацията и измества Ирландия. В момента Нидерландия реформира пенсионната си програма от колективна структура към по-индивидуален подход.

„Основният извод е, че в цял свят хората трябва да започнат да се грижат за себе си след пенсионирането. Вече не можем да разчитаме само на социални помощи или пенсии от държавата“, казват авторите на доклада като заключение.
Изкуственият интелект има потенциала да подобри пенсионните системи, като доведе до по-ефективно и по-добре информирано вземане на решения. Това би могло да доведе и до по-висока реална възвръщаемост от инвестициите и технологиите може да помогнат и на
отделните хора да вземат дългосрочни финансови решения.

pdf-2023-mercer-cfa-global-pension-index-full-report-10162023

Top