Въвеждане на мултифондовете – въпроси и отговори, БНТ

Владислав Русев, член на УС на БАДДПО и Главен изпълнителен директор на ПОК „Алианц“ България, в интервю по БНТ за предимствата на мултифондовете и обсъжданите предложения за промени в тристълбовата система на България.

„Това, което сме виждали в страни, в които има мултифондове в година, когато тук реализираме средно около 10% положителна доходност, мултифондовете в други страни са реализирали 20 и повече процента“, заяви Владислав Русев.

По различни причини законопроекти за въвеждането на мултифондове в миналото не са успявали да стигнат до обнародването им в Държавен вестник.

В момента Асоциацията на пенсионните дружества заедно с Комисията за финансов надзор отново подготвя концепция за въвеждане на мултифондовете.

Мултифондовете са инвестиционни портфейли с различен рисков профил – консервативен, балансиран или агресивен, в рамките на един пенсионен фонд. Те се различават по дела на акциите спрямо облигациите в инвестиционния порфейл.

Още по темата, в репортажа на БНТ от 21 април 2024 г.

Top