БАДДПО: Наследниците получават пълния размер на натрупаната сума

Становище на БАДДПО относно публикуван материал на страницата на Дир.бг:

Уважаеми г-н Стефанов,
г-жо Брайкова,

На 12.02.2021 г. в категория „Бизнес“, на Дир.бг е публикуван материал със заглавие „Какво значение имат наследниците, когато няма какво да наследят?“. Бихме искали да опровергаем поредната неистина, изречена по повод дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Неистината е свързана точно с твърдението, изведено като заглавие на публикацията, а именно: „Какво значение има какъв е кръгът на наследниците, когато те няма какво да наследяват? Наследник на нула е наследник на нула, независимо дали тези хора ще са 10 или 5, в крайна сметка“, категорична е Григорова.“.
За да не бъдат въвеждани в заблуждение Вашите читатели, сме длъжни да заявим – наследниците на починало осигурено лице в УПФ и ППФ, получават пълния размер на натрупаната сума по индивидуалната му партида.

Изплатените средства, от УПФ и ППФ, на наследници на починали осигурени лица и на хора, с трайна неработоспособност, по данни на КФН, само за деветмесечието на 2020 г., възлизат на 26 931 000 /двадесет и шест милиона деветстотин тридесет и една и хиляди/ лв., а от 2006 г. до края на третото тримесечие на 2020 г. – на 212 344 000 /двеста и дванадесет милиона триста четиридесет и четири хиляди/ лв., което е доста по-различно от твърдението, в публикувания от Вас материал.

С уважение,
Евелина Милтенова
Председател

Top