БАДДПО: В навечерието на 25-та си годишнина Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване с успешен старт на фазата на изплащане на вторите пенсии от 1-ви септември 2021 г.

През 1997г. Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ бе създадена с цел да обедини целия бранш, а именно, за тези години новата дейност в България – допълнителното пенсионно осигуряване. Оттогава обединяваме усилията на всички пенсионноосигурителни компании и участваме активно със своите капацитет,  възможности, експертиза в осъществяването на пенсионната реформа, формиране и усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване. Активно и успешно сътрудничим с регулатора – КФН, МФ, МТСП, ресорните комисии в Народното събрание, със синдикални и работодателски организации. За изминалите години сме горди, че сме изпълнявали тези функции и Асоциацията е била важен фактор в осъществяването на пенсионната реформа и развитието на тристълбовия пенсионен модел в България. Систематично се стремим и доказваме, че този модел е единствено правилната конструкция за осигуряване на по-адекватни, по-високи доходи за хората в златните им пенсионни години. Допълнителното пенсионно осигуряване се утвърди като неразделна част от българския пенсионен модел, който се състои от три стълба:…

Прочети повече в Бюлетин на АББ (.PDF)

Top