Актуално интервю на г-жа Даниела Петкова, члена на УС на БАДДПО, относно старта на фазата на изплащане от 01.09.21 за първите осигурени лица с право на втора пенсия, а и интереса към предлаганите продукти

Даниела Петкова, шеф на ПОК „Доверие“: Хората предпочитат втората си пенсия разсрочено Ориентират се около тавана от 300 лева. Очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Засега бием инфлацията, доходността на фондовете е 4-5%, казва Даниела Петкова, шеф на ПОК „Доверие“ и член на УС на БАДДПО.

– Г-жо Петкова, от началото на месеца започна отпускането на първите пенсии от Универсалните пенсионни фондове. Колко на брой са първите пенсионерки и в какъв диапазон варират сумите, които те ще получават?

– От началото на месеца стартира подписването на пенсионни договори с хората, които навършват възраст за пенсиониране и имат желание да започнат да получават пенсии от УПФ. Броят на тези хора зависи, от една страна, от това кой на коя дата точно се е родил, съответно на коя дата навършва възраст и получава право за пенсия, и от друга – дали желае точно на тази дата да подпише договор или да отложи за известно време. Това, което установяваме засега е, че причините за отлагането са разнообразни: човекът продължава да работи и предпочита да отложи пенсионирането си както от НОИ, така и от капиталовите схеми и съответно предпочита да продължи да трупа пари в партидата си. Други са доста информирани и отлагат пенсионирането, защото са наясно, че след него парите им се прехвърлят на по-консервативен режим на инвестиране, а те искат да използват още известно време възможността за по-висока доходност, което е възможно, ако останат членове на съответния фонд и не са пенсионери. Има и такива, които вече получават държавна пенсия, защото са имали право на ранно пенсиониране, а продължават да работят и предпочитат да отложат ползването на парите от партидата си. Разбира се, има и хора, които не отлагат и от началото на месеца започнаха да подписват пенсионните си договори.

– Колко са тези хора?

– В края на септември ще отчетем броя на подписаните договори за месеца, видовете пенсионни плащания по тях и средните размери на различните видове пенсии. Това ще се случва ежемесечно, в рамките на задължението на дружествата да предоставят тази информация на КФН, чрез специално направен отчет.

– Каква част от тези осигурени лица ще получават пожизнена пенсия, каква част – разсрочена и колко ще вземат парите си еднократно, накуп?

– Към момента преобладаващата част от хората, които не отлагат пенсионирането си и подписват договори, въз основа на които следващия месец ще започнат да получават парите от партидите си, без изненада са тези, които имат право на разсрочено плащане. Предпочитаният от тях размер, също без изненада, е ориентиран около максималния, разрешен от закона и той в момента е 300 лв., съответстващ на минималната държавна пенсия. Хората очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Единици са тези, които искат по-нисък размер на месечните плащания, за по-дълъг период от време, но има и такива. Тези, които проявяват интерес и имат право на пожизнена пенсия, са по-скоро ориентирани към пожизнената пенсия с период на разсрочено изплащане, до навършване на определена възраст, в рамките на който установяваме същата тенденция, а именно – за желан размер, който е максимално разрешеният по закон, в периода за разсрочено изплащане, а това също са 300 лв. месечно, след което, до края на живота, не по-малко от минималния размер на месечна пенсията от 2-ри стълб, която по закон е 15% от минималната пенсия от НОИ – за момента 45 лв. Разнообразни са желанията на хората, като за дружествата е важно да им предоставят възможност да се чувстват свободни и да изберат това, което е най-добре за всеки от тях. Въпреки, че сме в самото начало, впечатлението ни засега е, че хората са доволни от възможността да ползват парите от партидите си.

– Много се говори, че таксите „изяждат“ част от натрупванията по партидите?

– Пенсиите от втория стълб зависят от размера на натрупаната сума в индивидуалните партиди, а този размер зависи най-вече от вноските, които за човека реално е превеждал работодателят му или тя/той лично, в годините, докато е работил. Натрупаната сума зависи и от реализирания доход от инвестиции, също и от таксите на съответното пенсионноосигурително дружество. Ориентировъчно, към настоящия момент, след 19 години осигуряване, хората, които имат партиди в УПФ, имат натрупани суми, които са с около 10-15% по-високи от сумата на преведените от тях вноски. До навършване на пълния цикъл на осигуряване, който, в областта на пенсионната дейност, е около 40 години, тези 15% в момента ще се увеличат до 30-40%, възможно и повече, доколкото във втората половина от 40-годишен период на осигуряване, делът на дохода от инвестиции в партидите се ускорява и поради ефекта на това, което наричаме „лихва върху лихва“. За да няма спекулации, бих искала да уточня, че тези проценти са след таксите на пенсионните дружества, което не веднъж ни е давало основание да твърдим, че всъщност във втория стълб таксите са ефективно нулеви, защото всичко, което е удържано като такси, след това е компенсирано от дохода от инвестиции и тези 15% повече в момента в партидите на хората, осигурявали се 19 г., са останали изцяло в тяхна собственост. С други думи, парите на хората във втория стълб са толкова, колкото са за всеки един от тях и независимо от решенията на политиците за минимална пенсия от НОИ, плащанията към хората, осигурени във втория стълб, ще съответстват на натрупаната сума в техните партиди.

– Каква ще е промяната от вдигането на минималната пенсия?

– Решението на парламента за увеличаване на минималната пенсия от 300 на 370 лв. ще се отрази единствено на определените граници, в зависимост от които осигурените в УПФ имат право на еднократно, разсрочено или пожизнено плащане, както и върху минималните и максимални размери на всеки един от тези видове плащания. Това решение на парламента обаче няма да се отрази на общия размер на плащанията към осигурените в УПФ, който, както и преди решението, а и след него, ще съответства на размера на натрупаните пари в партидата на всеки човек. В числа: при 300 лв. минимална пенсия, право на еднократно плащане от УПФ имат хората с натрупани пари в партидата си до трикратния размер на минималния размер на пенсията или 900 лв. сега, които след увеличението ще бъдат 1110 лв.; същото е влиянието и върху максималния месечен размер на разсрочено изплащане – досега 300 лв., след увеличението 370 лв. Преди увеличението, минималният размер на месечна пожизнена пенсия от УПФ е 15% от минималната пенсия от НОИ, което в момента е 45 лв., при 370 лв. минимална пенсия, ще стане 55,50 лв. месечно.

– Смятате ли, че в резултат на промяната на минималната пенсия повече българи ще минат от получаване на пожизнена втора пенсия към получаване на разсрочена?

– Решението за повишаване на минималната пенсия, макар и за кратко, ще повлияе върху броя на хората, които ще имат право на разсрочено и пожизнено плащане от УПФ, в посока на това, че ще се увеличава броят на хората с право на разсрочено плащане, за сметка на тези с пожизнено. Това наистина ще бъде за кратко, защото с всяка следваща година на осигуряване и натрупване на вноски и доходност в партидите, независимо от решения за промяна на размера на минималната пенсия, ще се увеличават хората с право на пожизнено плащане, за сметка на хората с разсрочено. В следващите 20 г., до навършване на пълния цикъл на осигуряване, преобладаващата част от хората ще получават пожизнени плащания от УПФ. Наблюдавайки процеса, в тези първи дни от стартиране на изплащане на пенсиите обаче, не съм сигурна дали това ще се хареса на хората, защото в момента определено виждаме, че те предпочитат разсрочените изплащания, но, от друга страна, е твърде рано за изводи и заключения.

– Как дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се пренастройват към тази промяна?

– Дружествата нямат необходимост от пренастройване по повод на тази промяна. Капиталовото пенсионно осигуряване е, освен всичко останало и високотехнологична дейност, което означава, че, по повод на тази промяна, дружествата само ще заменят в информационните си системи размера на минималната пенсия и вместо 300 лв. ще въведат 370 лв.

– Смятате ли, че промяната е положителна за осигурените лица?

– Дали промяната е положителна за осигурените лица предстои да разберем. Нямам самочувствието да говоря от името на милиони хора. В следващите месеци ще натрупаме впечатление от реакциите им и ще се ориентираме как се възприема, след което мога да си позволя да отговоря и на този въпрос.

– Дали повишаването на минималната пенсия ще насърчи повече хора да прехвърлят парите си от партидите си в УПФ в НОИ, особено тези с пропуски в осигуряването си?

– Не смятам, че повишаването на минималната пенсия ще насърчи повече хора да прехвърлят партидите си от УПФ в НОИ. След всяка следваща година парите по партидите на осигурените в УПФ ще се увеличават, което води до намаляване на броя на хората, които имат интерес да се прехвърлят в НОИ. Ако хората не бъдат подвеждани, наплашвани или принуждавани да се прехвърлят, би следвало в следващите години да няма изобщо такива, които имат интерес да се прехвърлят. Всъщност и досегашните резултати потвърждават това, защото, въпреки целенасочените негативни кампании срещу втория стълб и дружествата, хората, които прехвърлиха парите си, са незначителен брой спрямо общия брой осигурени в УПФ. Това потвърждава тезата, че всеки, който е решил, че може да въведе в заблуждение колективния ум и общото чувство за самосъхранение на група от няколко милиона човека, рано или късно се сблъсква със собствения си неуспех и последствията от своите действия. Когато говорим за прехвърляне от УПФ в НОИ, все пак трябва да имаме предвид, че става въпрос за отказ от собственост и обезнаследяване на близките на съответния човек от парите в партидата, колкото и да са те.

– Хората наясно ли са с това?

– В момента никак не са малко случаите, когато наследниците на починали осигурени лица, които вече са си прехвърлили парите в НОИ, идват в дружествата с очакване да получат парите от партидата на починалия си близък. Изморихме се да обясняваме, че след прехвърляне на парите от УПФ в НОИ или Сребърен фонд, наследниците губят право да получат тези пари. Не разбираме защо на нас ни се налага да правим това. Считам, че НОИ и тези, които съветват хората да се прехвърлят, трябва да не им спестяват тази информация. Установяваме също, че е доста масова заблудата за това, че след прехвърляне от УПФ в НОИ, партидата на човек се запазва. Много хора си мислят даже, че по правило и в НОИ има лични партиди, докато човек се осигурява, аналогично на партидите им в УПФ, което също не е вярно. Всичко това показва огромен дефицит на информация как действа солидарният пенсионен фонд, управляван от НОИ. Често дружествата сме били упреквани за това, че не правим достатъчно информационни кампании за дейността на втория стълб, но считам, че много по-належащо е да се правят информационни кампании за това как действа първият стълб, включително какво точно се случва с парите, които някои хора прехвърлят от втория в първия стълб.

– Преодоляха ли напълно пенсионните фондове кризата в следствие на пандемията и спада на доходността през март миналата година?

– Още към края на миналата година, пенсионните фондове преодоляха кризата от пандемията и пролетния спад на доходността. Актуално, доходността от началото на тази година до момента е положителна и се движи средно около 4% за този период, като в някои от фондовете тя надвишава 5%. Засега, при видовете ограничения, които имаме по закон в областта на инвестициите, това е сравнително добро постижение, особено на фона на все още ниските и даже отрицателни лихвени нива. Надявам се да можем да запазим досегашните резултати до края на годината, но, естествено, не бих могла да гарантирам, защото всеки ден доходността се променя и е трудно да се прогнозира какво ще се случи до декември.

– В момента сме свидетели обаче на инфлационни процеси. Как се очаква това да повлияе на реалната доходност, реализирана от фондовете?

– Засега бием инфлацията, което означава, че реалната доходност е положителна. За периода от януари до август от НСИ отчетоха 3,1% инфлация, а видно от актуалните данни за доходността на пенсионните фондове през същия период, тя е над 4%, като в някои фондове е и над 5%. Резултатите очевидно засега са добри, но отново ще напомня, че би било грешка да се правят изводи на база на толкова кратък период. Пенсионното осигуряване е дългосрочен процес и това, което има значение за всеки човек, е колко е доходността за целия му период на осигуряване, а не само за дадена година. Нормално е да има някоя година с по-висока доходност, друга с по-ниска, даже може да е отрицателна. Това, което е важно, е колко е доходността общо за всички години на осигуряване и то на всеки човек отделно.

ВИЗИТКА:

* Даниела Петкова е председател на УС на ПОК „Доверие“ и член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
* Започва работа в компанията още при създаването й през 1994 г. От 2000 до 2012 г. е неин изпълнителен директор.
* Даниела Петкова е първият мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз „Буров“ за финансово управление.
* Тя е носител и на наградата за цялостен принос в осигуряването на фондация „Проф. Велеслав Гаврийски“

Top