EДИН ПРИМЕР ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ

Ако не ви са ясни правата и задълженията по новото законодателство, ако имате проблеми с пенсионната служба, искате да направите личния си план за пенсиониране, съобразен с изискванията на закона, ако искате да знаете повече за вноските, които трябва да плащате, спокойно можете да звъните от всяко населено място в България на един и същ телефонен номер  0 900 32 111. Телефонът можете да си запишете от рекламния клип, който се излъчва в сутришното предаване на БНТ или от публикации в различни вестници за работата на седемте млади оператори на Горещата линия за пенсиите.

Този проект е финансиран и ръководен от проект "Пенсионна реформа" на Американската агенция за международно развитие. За седем месеца работа операторите са приели около 13 000 обаждания на граждани от цялата страна. Една трета от въпросите засягат  правата за  пенсиите за старост. Повече от 3200 инвалиди са се обаждали за съвет и помощ.

Ето един пример от всекидневната практика на операторите налинията. Този пример може да бъде полезен и на Вас.

Голяма част от хората в предпенсионна възраст бяха неприятно изненадани от промените, заложени в Кодексът за Задължително Обществено Осигуряване (КЗОО). Един от начините да се “догонят” увеличаващите се изисквания за възраст и точки е откупуването на висше или полувисше образование. Това беше една тънкост в закона и който я познаваше, можеше да се възползва. Горещата линия помогна на много хора да ползват това законово право. Един от тях е г-н Петър Бакалов от София:

 “ Моля да ми разясните  законовите актове и разпоредби, вида и броя на документите,с които мога да заплатя размера на пенсионната осигуровка за 2 учебни години от 3-те, през които съм бил редовен студент в СУ “Св. Климент Охридски", попита  г-н Бакалов оператора на 0 900 32 111.

Той всъщност искаше да разбере дали при навършени 61 години и над 39 години трудов стаж (заедно с 2-те откупени) ще получи право на пенсиониране след 10.07.2001 г. 

Отговор на този въпрос дава параграф 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗОО: “За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше и полувисше образование, ако до 2005г. те внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималната работна заплата към датата на внасяне на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не-повече от срока на обучение, предвиден по учебен план на завършената специалност.”

Освен това на 10.07 2001г. законът предвижда пенсионни права за хората, които имат поне 99 набрани точки от възраст и осигурителен стаж. Ако г-н Бакалов откупи само една година от следването си, а не две, той ще има достатъчно точки.

Както става ясно, може да бъде откупено само завършено образование от хора. Операторът не знаеше дали г-н Бакалови е завършил висшето си образование, затова се обади на  клиента и уточни, че той действително се е дипломирал и му обясни, че за да бъде откупено частично или изцяло времето на обучение е необходимо да има: диплома за завършено образование и уверение от съответния институт за срока на обучение по учебен план.

Нещо повече, за да улеснят г-н Бакалов както и други клиенти на Горещата линия, операторите изчислиха колко би струвало откупуването на висшето образование сега. Към момента минималната работна заплата за страната е 79 лв., а вноската за фонд “Пенсии” е в размер 29 на сто. За да откупите 1 месец от завършеното си висше/ полувисше образование, ще трябва да заделите 0,29 х 79 лв.= 22,91 лв. Половин година (6 календарни месеца), ще Ви струва 6 х 0,29 х 79 лв.= 137, 46 лв., 1 година – 274,92 лв. и т.н.

С необходимите документи желаещият да закупи образованието си, трябва да отиде в Стопанска и инвестиционна банка и да преведе сумата по сметката на фонд “Държавното обществено осигуряване”.

Банков код: 888 9 888 2

Банкова сметка: 3 00000 7 000

БИН: 7305 00000 7

            Срещу внесената сума се получава печат от банката, удостоверяващ откупуването на съответния период. Документите се представят в териториалното управление на НОИ, заедно с трудова книжка и в нея се вписва като стаж закупеното време на обучение.

            Този отговор помогна на г-н Бакалов и на много други, които са звънили на горещия телефон за пенсиите, да се ориентират и да придобият права за пенсиониране.