09 май, InfoWeek

 

Web-система за пенсионно осигуряване гради Орбител

Единна Интернет-система за пенсионното осигуряване в България представи Орбител на БАИТ И'нет Експо. Чрез нея необходимите документи за пенсионни осигуровки ще се подават към НОИ посредством Web, благодарение на което ще се спести както време, така и огромно количество хартия и ще се елиминират възможните грешки при попълване на формулярите. Системата е изцяло българска разработка, осъществена със съдействието на Американската асоциация за международно развитие и експерти от НОИ.

Българското правителство потърси помощ от американското за съдействие при пенсионната реформа в страната, започнала през 1998 г., разказа Педро Сус, ИТ специалист в ААМР и ръководител на проекта у нас. "Основната схема е следната: за всички, родени след 1060 г., 5% от социално-осигурителните вноски отиват в частен пенсионен фонд, а 25% - в НОИ," допълни той.

След като избере своя частен пенсионен фонд, всеки подава формуляр с данните си към съответния пенсионен посредник, а той чрез Интернет изпраща данните към НОИ. Там те се съхраняват в База данни на института. Така се избягва вероятността от дублиране (пенсионно осигуряване едновременно в няколко частни пенсионни фонда). Не е възможно да бъде допусната грешка, тъй като системата моментално отхвърля некоректните данни (например грешно ЕГН, дата на раждане преди 1960г. и пр.). Поддръжката се осигурява от Орбител, а разходите по нея са сведени почти до нула. "Ако всички данни се събираха на хартия, биха минали месеци, преди дадена грешка да бъде установена и НОИ да реагира," заяви Педро Сус. Системата позволява и гъвкавост на потребителите - възможност да се "местят" от един частен пенсионен фонд към друг.

Изборът на Орбител за партньор в проекта е обусловен от факта, че компанията има вече изградени връзки със 7 от 9-те частни пенсионно-осигурителни фонда у нас и с НОИ, обясни г-н Сус. С оглед сигурността на информацията преносът на данните е защитен посредством SSL-протокол за криптиране. Системата позволява гъвкавост на потребителите - възможност да се "местят" от един частен пенсионен фонд към друг. Работата по проекта за Интернет-системата стартира на 22 февруари, а привеждането є в действие ще стане през май.

Опити за изграждане на подобни системи са правени и в други страни, и то в продължение на няколко години, но без особен успех, заяви Педро Сус. Пример за подобно начинание е Полша, където въпреки очевидно по-доброто икономическо развитие, досега не е заработила никаква информационна система за подаване на заявления към държавата, или както се казва - e-government, заяви представителят на ААМР.