COMPUTERWORLD/BG, бр. 17, 05.05.2001

 

Пенсионното осигуряване ще разчита на И'нет система


E-Government решение предлагат Орбител, НОИ и USAID


По програма на Американската агенция за международно развитие (USAID) се изгражда единна Интернет система за пенсионното осигурряване в България. Тя бе представена на БАИТ Интернет експо от представители на Орбител, НОИ и USAID.

Приложението от тип е-Government позволява на НОИ да запази ролята си на клирингова къща по отношение на осигурителните вноски, както и да контролира ефективно движението от средствата от осигурителното лице до частния пенсионен фонд. Новата система е базирана на интернет технология. Чрез нея пенсионните фондове обработват директно заявленията за прехвърляне на средства. Това повишава на оперативността при ниски разходи за фондовете.

Офисите и брокерите на пенсионните фондове ще се свъзват през Мрежата с централния сървър. Софтуерът е финансиран от USAID и е разработен от български програмисти. Той се представя безплатно. Орбител гарантира непрекъснатост на работата на системата. Приложено е високотехнологично решение за сигурност на сървъра и за защита на потока от данни.

"Орбител обслужват 7 от 9-те лицензирани пенсионни фонда. Затова ги избрахме за основен интернет партньор на проекта. Те носят отговорността както за непрекъснатата свързаност, така и за сигурността на централния сървър. Естествено, проектът остава отворен" обясни Педро Сус, ИТ консултант към USAID. Всеки ще може да се включи към него.

Единната интернет система ще намали разходите и повиши точността при обработката на около 1.5 милиона заявления на осигурени лица. Още при самото въвеждане на даните се правят няколко проверки, за да се избегнат грешки и дублиране.