Computerworld                                брой 9, 10.2 – 16.3.2001

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ И ПО ИНТЕРНЕТ

                                                         

Работната ИТ група на пенсионноосигурителните дружества вече действа

                                                         

 

 

 

Координацията между обществените и частните институции при обработката на заявления за избор на професионален пенсионен фонд и информационното осигуряване за следващата стъпка от реформата са първите теми, които обсъди работната група, вкючваща представителите на ИТ отделите на пенсионноосигурителните дружества, Националния осигурителен институт (НОИ) и Американската агенция за международно развитие (USAID).

 

Новосформираният ИТ съвет проведе вече 2 заседания. Идеята за него възникна про време на организирания от IDG България форум “ИТ в застраховането и пенсионнотот осигуряване” (вж. CW бр.7/2001). Работната група се събира всеки четвъртък от 10 часа в офиса на USAID, съобщиха нейни членове.

 

През изминалата седмица представителтите на пенсионноосигурителните дружестава са се запознали с технологията, предлагана от НОИ, и проект “Пенсионна реформа” на USAID за обработка на заявления за избор на универсален пенсионен фонд.

 

Докато към професионалните фондове се отнасят ~ 20 хил. заявления, при изборът на универсален пенсионен фонд ще се обработват ~ 1,2 мил. заявления. Затова предлагаме нова технология и възможност за приемане на информацията по Интернет”, сподел Марин Калчев, главен изпълнителен директор на главна дирекция ИТ в НОИ.

 

“Идеята се приема добре, но има опасения, че няма да може да се ползва от всички. Затова предвиждаме и възможност за пакетна обработка. Пенсионноосигурителните дружества ще получат софтуер, осигуряващ подготовката на информацията на електронен носител”, допълни Калчев.