Е-администрация - скоро и у нас

НОИ ще обменя документи с пенсионните фондове чрез мрежата

 


Петър Гаврилов


Предстои стартирането на разработен от USAID проект за нуждите на Националния осигурителен институт (НОИ). Изградена е система за онлайн-пренос на данни между пенсионните фондове и НОИ, която трябва да обработи повече от един милион заявления за допълнително пенсионно осигуряване, а крайният срок, поставен от Кодекса за задължително обществено осигуряване, е 1 септември 2001 г. Реализацията на този проект (www.pension.bg) може да покаже реално ползата от пренасянето на бюрокрацията в онлайн-режим. Участието на USAID е резултат от помощта, която правителството на САЩ оказва на България при извършването на пенсионната реформа, чиято цел е държавата постепенно да се освободи от ангажимента си единствено тя да гарантира старините на българите.

Проектът

се нарича Единна интернет-система за пенсионното осигуряване в България и целта е целият трансфер на информацията между НОИ и пенсионните фондове да се извършва онлайн, от което резултатът ще бъде спестено време и пари. Според Педро Сус, ръководител на екипа от програмисти, разработили софтуера за този проект, помощта на USAID е само техническа, и то в частта за частните пенсионни фондове и участието им в пенсионното осигуряване. Интелектуалната собственост на разработения продукт е предоставена на НОИ. Според него благодарение на този онлайн-модел се постига основната цел - бързина и ефикасност. "Пенсионните фондове получават това, което желаят - парите на клиентите им да стигат възможно най-бързо до тях", добави Сус. С новата система това ще става в рамките на 24 часа, докато иначе трансферът се точи цели седем месеца.

Интернет-доставчикът

който осигурява работата на системата в онлайн-режим, е "Орбител" и причината за това е, че седем от общо деветте пенсионни фонда, които участват в проекта, са негови клиенти. Според представители на пенсионните фондове изборът на интернет-доставчик е бил направен от инициатора на проекта USAID. Изборът на доставчик е логичен, а самата компания не печели нищо пряко според мениджърите на "Орбител". Тя предоставя на клиентите си допълнителна услуга, от което сигурно ще има дивидент в бъдеще най-вероятно под формата на нови клиенти. Компанията също така е предоставила безплатно сървър
на НОИ, върху който да работи системата, твърди Стефан Стефанов, технически директор на "Орбител". Според него в момента има съвсем дребни доработки по системата и от следващата седмица тя ще е напълно функционираща и готова да обслужва НОИ и пенсионните фондове. Те също се надяват началото на онлайн-системата да облекчи работата им с администрацията. Според тях инициативата на USAID и НОИ е много добра, още повече че е била демонстрирана пред тях в различните етапи на развитието й и са били взети предвид техните препоръки при разработката й.
В бъдеще би могъл да се очаква стартът на подобни онлайн-системи и в областта на данъчното облагане. Там засега се работи по няколко проекта на пилотен етап. Единият от тях включва обслужването на големите данъкоплатци при подаването на справки-декларации за ДДС. След 7 октомври тази година, когато влиза в сила Законът за електронния подпис и електронния документ, може да очакваме по-сериозно присъствие на данъчните онлайн.