Пари 9 май 2001 г., стр. 10


Интернет система улеснява приемането на заявления

Цвета Динкова


Единна Интернет система за пенсионното осигуряване в България разработва Орбител по програма на ААМР /Американската агенция за международно развитие/. Основни акционери на Орбител са Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и Europe Capital Management - БППФ. В момента Орбител е една от най-бързо развиващите се фирми в областта на телекомуникациите и се опитва да се наложи като основен фактор в този бизнес в целия Балкански регион.
Система за универсални фондове е едно от първите приложения тип E-Government в Интернет среда.
Приложението позволява на НОИ да запази ролята си на клирингова къща по отношение на осигурителните вноски, както и да контролира ефективно движението на средствата на осигурените лица до частните пенсионни фондове.
Новата система е базирана на Интернет технология, представена от Орбител. Чрез нея пенсионните фондове обработват директно заявленията за прехвърляне на средства. Това повишаване на оперативността е при изключително ниски разходи за фондовете.
Орбител обслужва 7 от 9-те лицензирани пенсионни фонда. Затова ги избрахме като основен Интернет партньор на проекта. Те носят отговорност както за непрекъснатата свързаност, така и за сигурността на централния сървър. Естествено проектът остава отворен, обясни Педро Сус, ИТ консултант към Американската агенция за международно развитие.
Участието в e-Government приложението се очаква да даде тласък на стратегията на Орбител за разширяване на спектъра от услуги за българския бизнес. Като особена ценност на проекта компанията изтъква обединяването на усилията на частния сектор и администрацията.
Единната Интернет система ще намали разходите и ще повиши точността при обработката на заявленията за универсалните пенсионни фондове. Подлежащите на осигуряване в универсален фонд са около 1.5 млн. души.
Според Стефан Стефанов, технически директор на Орбител, преимуществата на новия процес за пенсионните фондове ще бъдат свързани с предоставяне на информация в реално време относно коректността на данните в заявлението, проверка в реално време на ЕГН и Булстат, отхвърляне на системата на дублирани заявления и на по-късен етап - проверка от страна на НОИ по искане на пенсионния фонд, и не на последно място - ниски разходи за пенсионните фондове.
За НОИ преимуществата са в запазването на ролята на клирингова къща и упражняване на контрол в момента на получаване на заявленията и поддържането на централизирана база данни. Не се налага разглеждане на случаите на дублиране на заявленията, опростен процес и намаляване на документацията на хартия.
В подготовката на този проект участие са взели ААМР, Орбител, НОИ и частните пенсионни фондове
.