PC Week 14-20 май, стр. 7

 

Орбител връзка между НОИ и частните пенсионни фондове

 

Единна интернет система за пенсионното осигуряване в България

 

В рамките на семинарната програма на БАИТ Интернет Експо и Телекомекс бе представен проектът за единна интернет базирана сестумя зя пенсионното осигуряване, който е съвместна работа на Американската агенция за международно развитие (ААМР), Орбител и Националния осигурителен институт (НОИ). От страна на ААМР присъстваше Педро Сус, който изтъкна, че агенцията си сътрудничи с българското правителствоот 1999 година с надеждата да помогне чрез придобития си международен опит за изработването на модерно и ефективно пенсионно законодателство. Той направи демонстрация на взаимовръзките държава-частен сектор в едно бъдещо правителство е-government (терминът вече е популярен и у нас) като схема подробно илюстрира многобройните аспекти на взаимоотношенията между държавния и частния сектор, които възникват след пенсионната реформа. Информационните технологии са единствените, които могат да гарантират прозрачност и доверие в целия този сложен процес на новото законодателство за пенсионно осигуряване, каза представителя на ААМР. В края на лекцията си Педро Сус обобщи: Партньорството между държавата и частния бизнес е решението, призвано да превърне ИТ в инструмент, който ще ви направи конкурентно способни на световния пазар.

 

Ролята на Орбител

 

Седем от деветте лицензирани частни пенсионни фонда са клиенти на Орбител затова и компанията предлага включването в системата като допълнителна услуга на клиентите си. Тя е отворена, така че за останалите участници е достатъчно да имат осигурен интернет достъп и безпроблемно могат да се включат- обясни Стефан Стефанов, който представи участието на Орбител. Ролята на компанията е да обслужва целия процес по работата на един сървър. С други думи, да поддържа специализираното Web приложение (съвместно дело на български разработчици и ААМР); да гарантира интернет връзката между пенсионен посредник (офис) и НОИ; да поддържа централния сървър за  Web приложението; да обезопасява сигурността на сървъра. Фондовете са конкурентни и това налага да се предвидят сериозни мерки в областта на сигурността. Системата често ще работипри натоварен режим и е изключително важно да има висока оперативност при комуникацията НОИ- частни пенсионни фондове. При разработването на приложението е предвидена максимална коректност на въвежданата информация т.е. да няма грешки и дублиране. За невярно или неточно въведени данни ще се сигнализира в реално време още едно предизвикателство за Орбител като интернет доставчик.

 

E-government- система за универсални фондове

 

            Работата по проекта започва към края на февруари и от началото на май приложението вече действа. Участие в разработването вземат Педро Сус ръководител на проекта от страна на ААМР, а от българска Иван Кожухаров, Петър Данаилов, Владимир Григоров и Галина Тодорова. Езиците за програмиране, използавни при развойния процес, са: Active Server Page (технология, осигуряваща специфичните възможности за свързване на бази данни през Web); Visual Basic Script (реализиране на функциите на приложението по прехвърляне на големи обеми информация от и към SQL Server); HTML, JavaScript (реализиране на интерфейса в Web браузър); Visual Basic (реализиране на самостоятелно приложение за прехвърляне на големи обеми информация) и T-SQL (като основен език за програмиране в Среда на SQL сървър).

В зависимост от критериите, модулите на приложението могат да бъдат разделени по различен начин. Една от възможностите е:

-Web приложение файлова структура, базирана на Web сървъра има за задача да осигури интерфейса за потребителите, а също и да подаде потребителската заявка към SQL сървъра по предварително указан начин.

-SQL база данни заедно с комплект съхранени процедури, тригери, индекси и др.

-Самостоятелно приложение за натоварване на големи потоци информация заедно с динамични библиотеки върху Web сървъра за реализиране на n-tier модела на Microsoft.

За сега системата е тествана на ниво разработка. В момента тя се намира на ниво внедряване, като резултатите ще бъдат налице в най-скоро време. Предвиден е и тест с максимално натоварване.

В края на представянета на частта на НОИ в проекта Марин Калчев (НОИ) каза, че това е едно дългосрочно решение, което ще действа години, докато законът не промени изискванията.

 

Защитата е реализирана на нива:

 

-NT оторизация стандартна защита за всички потребители на даден фонд

-SQL оторизация уникална идентификация за всеки потребител

-Криптиращ сертификат (128 bit) криптира комуникацията между сървър и клиент

-Web сървър работи в самостоятелен Ethernet сегмент,като планира допълването на вече приложените мерки с допълнителни защити на ниво протокол.