Computerworld                                                      брой 7, 4.2 – 2.3.2001

 

 

НОИ снабдява със софтуер на пенсионноосигурителните дружества

 

 

Марин Калчев, главен изпълнителен директор на "Главна Дирекция ИТ" в НОИ

 

През тази седмица всички пенсионно осигурителни дружества ще получат безплатно CD със специален софтуер за събиране и обработка на информация по допълнителното задължително пенсионно осигуряване, заяви Марин Калчев, главен изпълнителен директор на "Главна Дирекция ИТ" в НОИ.

Програмите са разработени от Националния осигурителен институт (НОИ) в сътрудничество екипът на проекта "Пенсионна реформа" към USAID.

Софтуерът проверява дали е валиден единният граждански номер за лицето посочено в индивидуалното заявление, дали за него има данни в персоналния регистър на НОИ (т.е. дали са налице осигуровки в негова полза), следи дали е правилен въведения БУЛСТАТ и т.н.

За сега програмното осигуряване, предназначено да осигури подаването на коректна информация към НОИ, ще обработва информацията за лицата от първа и втора категория труд. Когато пенсионната реформа обхване и останалите работещи българи, родени след 1959г., обемът на данните значително ще нарасне. Затова НОИ и USAID предвиждат събирането им в бъдеще да става през защитен Web сайт, предоставящ средства за верификация на информацията в реално време.