Computerworld                                брой 7, 24.2 – 2.3.2001

 

Пенсионните фондове и застрахователите ще градят солидни ИС

Държавни агенции, фондове и фирми учредяват  ИТ съвет след форум в Шератон

 

 

 

Владимир Владков, Надя Кръстева

Постоянен съвет по информационните технологии в сферата на застрахователното и пенсионното осигуряване учредяват Националния осигурителен институт (НОИ), проектът "Пенсионна реформа" към Американската агенция за международно развитие (USAID), Държавната агенция по осигурителен надзор (ДАОН) и представители на дружествата и компаниите от тази сфера. Идеята възникна по време на националния дискусионен форум “ИТ за застраховането и пенсионното осигуряване”, организиран от IDG - България със съдействието на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Събитието, спонсорирано от ГУКИС, Citrix и Xerox, бе открито от социалният министър Иван Нейков. "Огромни потоци информация ще се обработват и актуализират от пенсионно осигурителните дружества (ПОД) и застрахователни компании всеки месец. Те трябва да внедрят най-новите и модерни ИТ информационни технологии”, заяви министър Нейков

Съществена част от новите информационни задачи са свързани с осигуряването на взаимодействие и средства за надежден обмен на данни между между обществените и частните институции и се налага те да работят в тесен контакт. "ИТ съветът по проблемите на осигуряването ще обсъжда и решава регулярно възникналите проблеми. Целта е за всяко осигурено лице да има коректна информация, защото тя служи за разпределяне на средства", заяви Марин Калчев, главен изпълнителен директор на "Главна Дирекция ИТ" в НОИ.

“Без ИС не можем да предложим най-точният застрахователен продукт и да вземем най-правилните решения”, каза Николай Сотиров, зам.-председател на асоциацията на българските застрахователи. Самият пазар налага обмяна на информация както между отделните дружества, така и между ЗК и техните клиенти. Според Иван Генов, управител на ГУКИС, компаниите, които дават сигурност за хората и тяхната собственост и здраве, трябва да разчитат на стабилни телекомуникационни партньори. Сред критериите за избор наред със собствено ноухау, ясна собственост и професионален екип, трябва да се вземат предвид и специфични параметри - бързина за осигуряване на услугата, време за отстраняване на проблемите, споразумение за ниво на услугата (SLA), QoS и др.

Ася Аксентиева, изп. директор на ЗК "Юпитер", заяви, че развитието на ИТ и навлизането на Интернет ще доведе до изисквания за промени  законодателната база. Янко Иванов от МТСП поясни, че осигуряването не е обект на хармонизация с нормативната база на ЕС, а целта е координация. "Трябва да се приемат достиженията на социалноосигурителните схеми на западните страни, като се преодолеят пречките при сумирането на периоди, зачитане на стаж в страни, с които България е сключила спогодби за признаване на трудовия стаж, напр. Чехия и Германия.

 

Държавната агенция

за осигурителен надзор в момента изгражда собствена ИС, която ще включва модули за досиета, финансов контрол и електронен архив (на база на продукта Архимед на Давид Холдинг). Дейността на агенцията включва лицензиране на ПОД, като се изисква подробно описание на използвания хардуер, комуникационна мрежа, системен и приложен софтуер, архивиране на данните и възстановяване им при бедствия, както и системи за сигурност и защита от неоторизиран достъп. ДАОН не поставя изисквания за определен тип хардуер и софтуер, но скоро ще започне да прави проверки дали декларираните системи наистина съществуват. В момента ПОД са задължени до 30 число на април да изпращат справки на MS Excel за капитала, структурата, акционерно участие, собствени средства. На Web адресa www.daon.government.bg  агенцията е осигурила достъп до всички нормативни документи в тази област, контакти с ПОД и ЗК, срокове и условия за лицензиране и др.

Подобни са задачите и на Дирекция застрахователен надзор към МФ, като от ЗК ще се изискват и 3-месечни (по-кратки) справки, които да помогнат за текуща анализ на застрахователния пазар. От AIG - България обаче напомниха, че средствата за ИС не се признават за разходи на ЗК, нито се отчисляват амортизации, а тези системи макар че подобряват работата на компанията, струват доста скъпо. Освен това подготовката на новите справки ще струва доста скъпо на ЗК.

Поредната стъпка от автоматизацията на НОИ е внедряването на билинг-система. Решението е на Xerox и ще обхване целия процес по подготовка и изпращане на съобщения на осигурените лица. По въвеждането на системата ще партнира и Инфогард.

 

Подходът за изграждане

на адекватна информационна инфраструктура в ЗК също бе централна тема на форума. ИС натрупва информация, необходима за вземането на управленски решения, а липсата й носи щети, които никой конкурент не може да и причини”, каза Пламен Хинков, главен актюер на ЗК “Орел – живот”.

Повечето фирми в сферата на застраховането се спират на варианта разработка по поръчка. Положителен опит споделиха представителите на ПОД “Солидарност” и ПОК “Доверие”. Софтуерът, автоматизиращ бизнес процесите в първото дружество, е разработен от фирма АКТА, по задание на потребителите, а след това е внедрен в още 4 подобни компании. Системата на ПОК “Доверие” е създадена, внедрена, усъвършенствана и поддържана в продължение на 2 г. от Фадата. През последните 5 г. тя се развива изцяло от ИТ отдела на компанията.

Алтернативите на софтуера по поръчка са собствени разработки на ИТ отделите и закупуване на готово решение. Те също имат предимства. В Алианц България успешно внедряват счетоводните модули на интегрираната система на SAP и оценяват високо заложеното в продукта ноухау. За съжаление, засега само по-крупните международни застрахователни компании могат да си позволят скъпите готови решения или създаването на собствени развойни звена.

"Първият форум за ИТ в застрахователните и пенсионно осигурителните компании показа, че в тази сфера сега възникват много и важни информационни задачи, но същевременно има средства за тяхното разрешаване", обобщи в заключение Татяна Хинова, управляващ директор на IDG България.