Осигурителният кодекс отива на основен ремонт

Промените обещават повече права и по-малко вноски. Осигуровки върху болничните - до 2003 г.

Екатерина ПОПОВА

Националният осигурителен институт (НОИ) предлага промени в 93 параграфа от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО). Това е най-сериозният ремонт на осигурителния кодекс от влизането му в сила в началото на миналата година. Проектът вече е в ръцете на депутатите от социалната комисия и има всички шансове да се превърне в закон до края на годината.
Измененията ще разширят осигурителните права и ще намалят осигурителната тежест, обещават от НОИ. Стремежът е също социалните фондове да усъвършенстват управлението и да си съберат вересиите.
Ако корекциите станат факт, от догодина работещите

Могат да трупат допълнителен стаж за пенсия

ако се осигуряват едновременно на две основания, например като наемен работник по трудов договор и като самоосигуряващ се. Четири години двойно осигуряване ще се зачитат за пет години стаж. "Допълнителната година ще увеличава броя на точките, необходими за пенсиониране, но няма да влиза във формулата за изчисляване на пенсията", обясни управителят на НОИ Йордан Христосков.
Двойното осигуряване е по желание, но не всички имат право да го прилагат. Ако човек работи на пълен работен ден по трудово или служебно правоотношение или с договор за управление, той може да се осигурява допълнително, ако в същото време има втори трудов договор за не по-малко от три часа работа дневно, упражнява свободна професия или занаятчийска дейност, за което е регистриран като самоосигуряващ се, или пък има еднолична фирма или е собственик или съдружник в търговско дружество.

Осигурителният доход се отвързва от минималната заплата

Сега самоосигуряващите се плащат най-малко върху две и най-много върху 10 минимални възнаграждения. От идния януари техните вноски няма да растат заедно с най-ниската заплата. Занапред долната и горната граница на осигурителния доход ще бъдат фиксирани и ще се определят всяка година със закона за бюджета на НОИ. За 2002 г. те ще са съответно 170 и 850 лв., каквото беше положението преди 1 октомври т.г. В края на всяка година обаче остава задължението за годишно изравняване на осигурителния доход. Догодина земеделските производители ще се осигуряват веднъж годишно върху 85 лв., а тези, които живеят единствено от земеделие или животновъдство, ще плащат вноска върху 42.50 лв.
Ремонтът на кодекса

Опростява реда за внасяне на осигуровки

От Нова година фирмите ще превеждат с едно платежно нареждане и работодателската, и личната вноска във фондовете на НОИ. Те ще се разделят в установеното съотношение 75%:25% в самия институт. Това ще се отнася до всички социални осигуровки с изключение на здравната, тъй като здравноосигурителният фонд все още не е в системата на НОИ.
Осигурителният институт ще признава също документи, подписани по електронен път. В момента НОИ преговаря с Българската стопанска камара, която има право да издава сертификати на фирми за електронен подпис.

Облекчават фирмите при трудова злополука

Сега работодателите са длъжни да възстановяват обезщетенията, изплатени от НОИ при трудова злополука или професионална болест, получени по тяхна вина. След ремонта на кодекса те няма да връщат тези суми, докато всички фирми плащат еднакви вноски във фонд "Трудова злополука и професионална болест". "От 2004 г. обаче вноските ще се диференцират според степента на риска в съответното предприятие и санкцията за "лошите" работодатели ще се възстанови", предупреди Йордан Христосков.
От догодина за трудова злополука и пенсия вече ще трябва да бъдат осигурявани и работещите под 40 часа седмично или пет дни месечно.

Ще се разсрочват дългове към фонд "Безработица"

Това ще стане възможно, след като фондът официално мине под шапката на НОИ. Сега такава процедура няма, защото фондът се управлява според Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, който не предвижда разсрочвания.

От 2003 г. отпадат вноските върху болничните

и обезщетенията за бременност и раждане. Работодателите настояват за това отдавна, тъй като при болест или майчинство на служителя те реално не ползват неговия труд, а са принудени да плащат осигуровки. От тази промяна бюджетът на НОИ ще загуби между 56 млн. и 60 млн. лв. годишно. Тъй като той и без това има огромен планиран дефицит, не може да се откаже от тези пари още догодина. Ето защо облекчението за фирмите се забавя с 12 месеца.

Леко вдигат учителските пенсии

при по-ранно пенсиониране. Преподавателите, отказали се да работят, преди да стигнат масовата възраст за пенсия, вземат сума, по-ниска от тази, която би им се полагала, ако останат на работа. Намалението е с 0.5% за всеки месец, недостигащ до навършване на необходимата възраст. Занапред редукцията ще е 0.3% за всеки недостигащ месец. Според новите правила ще се преизчислят пенсиите и на сегашните по-млади пенсионери сред педагозите, което означава увеличение с близо 6%.
Ако се пенсионират както всички останали работещи труд трета категория, учителите и в бъдеще ще вземат по 0.1% добавка върху нормалната си пенсия до края на живота си.

Инвалидите със стаж ще вземат повече пари

предвижда проектът за ремонт на КЗОО. Сега инвалидите по рождение и заболелите преди трудоспособна възраст получават социалната пенсия за инвалидност (44 лв.) дори ако впоследствие натрупат трудов стаж. Изключение се прави само за слепите по рождение.
От 2002 г. всички инвалиди по рождение ще имат право на пенсия за общо заболяване, плюс добавка от 11 лв., ако се осигуряват в продължение на една година. Инвалидизиралите се до постъпване на работа получават същото право при пет години осигурителен стаж.
"Разликата в доходите е значителна", подчерта Христина Митрева, главен актюер на института. "Сега социалната пенсия за инвалидност е 44 лв., а средната пенсия за общо заболяване при най-леката инвалидност - трета категория, е около 65 лв. Заедно с добавката от 11 лв. пенсията на досегашните социални инвалиди ще се увеличи на 76 лв., тоест с около 70%."
Предвижда се също възможност за увеличаване на пенсията, ако инвалид вследствие на трудова злополука продължи да работи и се осигурява.
Ремонтът на осигурителния кодекс

Пренебрегва идеята на Съюза на работодателите

в България осигуровки за задължителна пенсия да се плащат само върху минималната заплата. Неотдавна СРБ поиска за остатъка от дохода си всеки човек да решава сам дали да направи вноска в частен пенсионен фонд, или да инвестира другаде. Според сметките на СРБ, ако сега плащаме върху осигурителен доход от 100 лв., колкото е минималната заплата, след 37 години ще получаваме държавна пенсия от 50 лв. Ако в същото време слагаме също толкова голяма вноска в частен пенсионен фонд при лихва от пет процента, след 37 години ще се радваме на допълнителна пенсия между 280 и 300 лв. Ако обаче правим осигуровки върху 250 лв. в НОИ, както е средностатистическото положение сега, след време ще получим само 90 лв. пенсия. "Ако нашата идея се осъществи, в бюджета на НОИ естествено ще се появи дефицит, но той трябва да бъде запълнен с приходите от приватизация, концесии и външни инвестиции", каза тогава председателят на СРБ Васил Василев.
"Под достойнството ми е да коментирам такива несериозни схеми, писани на коляно", контрира управителят на НОИ Йордан Христосков. Той пресметна, че, ако всички се осигуряват само върху минималната заплата, дори при 100-процентова събираемост в бюджета на НОИ ще влизат едва 80 млн. лв. месечно. А са необходими между 225 млн. и 230 млн. лв. "Това означава 1.7 млрд. лв. годишен дефицит, който е невъзможно да бъде покрит от другаде", категоричен е Христосков.