РАЗВИТИЕ НА ПЕНСИОННИТЕ РЕФОРМИ: ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Програма

 

Първи ден

16 февруари 2005 (сряда)

8:30 – 9:00                  

Регистрация

                       

9:00 – 9:15

Откриване на конференцията

Георги Първанов, Президент на Република България

Дебра МакФарланд, Директор мисия, ААМР България

Христина Христова, министър на труда и социалната политика на Република България

Апостол Апостолов, председател, Комисия за финансов надзор, Република България

Йордан Христосков, управител, Национален осигурителен институт, Република България

Никола Абаджиев, председател, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Едуардо Тугендхат, президент, КАРАНА Корпорейшън

 

 

9:15 – 11:00

ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ – БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕН МОДЕЛ

1.                  Предпоставки и философия на пенсионната реформа в България. Нормативна уредба. Етапи на развитие.

Йордан Христосков, управител, Национален осигурителен институт, Република България

Роса Киапе, директор, Проект за макроикономически реформи и укрепване на централната банка, БеърингПоинт и ААМР, Сърбия и Черна гора

 

2.                  Интегрираният подход на Американската агенция за международно развитие (ААМР) към пенсионната реформа – ролята на различните страни в процеса

Денис Ламот, старши консултант по пенсионна реформа, ААМР

Райна Димитрова, старши съветник, ААМР - България

Едуардо Тугенхат, президент, Карана Корпорейшън, изпълнител на проект „Пенсионна реформа” на ААМР в Република България

 

3.                  Гледната точка на международните финансови институции за съвременните тенденции в развитието на пенсионното осигуряване.

Херман фон Герсдорф, ръководител сектор, отдел „Социално осигуряване”, регион „Европа и Централна Азия”, Световна банка

Джеймс Роуф, постоянен представител на Международния валутен фонд в Република България

Модератор: Дебра МакФарланд, директор мисия, ААМР България

                                   

10:00 – 11:30  

Кафе-пауза

 

11:30 – 12:30              

ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ – БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕН МОДЕЛ (продължение)

 

4.                  Реализация на реформата - аспекти:

·        Ролята на държавата

·        Ролята на синдикатите и работодателските организации

·        Развитие на частния сектор

·        Регулаторни и надзорни практики

·        Значение на информацията и информирането на обществеността

·        Поуки от реформата

Валери Апостолов, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България

Николяй Ненков, заместиник-председател, Конфедерация на независимите синдикати в България

Дикран Тебеян, заместник-председател, Българска стопанска камара

Никола Абаджиев, председател, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Бисер Петков, заместник-председател и ръководител управление “Осигурителен надзор”, Комисия за финансов надзор, Република България

Гергана Раковска, заместник-директор, Проект “Пазар на труда”, ААМР – България

 

12:30 – 13:00  

Дискусия по темите от първи информационен модул

 

Модератор: Йордан Христосков,  управител, Национален осигурителен институт, Република България

 

13:00 – 14:30  

Обяд

 

14:30 – 16:00              

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ – ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА В

ДРУГИТЕ СТРАНИ

 

1.                  Структура и характеристики на пенсионните системи;

2.                  Инвестиции и инвестиционен режим;

3.                  Регулаторни и надзорни практики;

4.                  Поуки.

Гиермо Артур, президент, Международна федерация на дружествата управляващи пенсионни фондове (FIAP), Чили

Славомир Помарански, ръководител отдел, Комисия за застрахователен и пенсионно-осигурителен надзор, Полша

Шаба Наги, председател, Асоциация на пенсионните фондове, Унгария

Зорица Апостолска, директор, Агенция за надзор върху пенсионните фондове, Република Македония

 

15:30 – 16:00  

Кафе-пауза

 

Айдар Алибаев, председател, Асоциация на пенсионните фондове, Република Казакстан

Галина Морозова, председател, Национална асоциация на доброволните пенсионни фондове, Русия

Ариета Кошутова, директор, Спестовен фонд за пенсионно осигуряване на Косово

Владимир Яценко, старши експерт по социално осигуряване, ААМР – Украйна, Белорусия и Молдова

 

 

17:00 – 17:30  

Дискусия по темите от втори модул, обобщение на първи ден от конференцията, представяне на темите за втория ден.

Модератор: Никола Абаджиев, председател, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

 

18:30                          

Церемония, следва коктейл

 


Втори ден

17 февруари 2005 (четвъртък)

 

9:00 – 10:30

ТРЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ - Предизвикателствата в пенсионното осигуряване

1.                  България в контекста на предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз.

Яап Маасенпредседател, Европейска федерация за пенсионно осигуряване (EFRP)

Апостол Апостолов, председател, Комисия за финансов надзор, Република България

Павел Пелц, експерт, ААМР, заместник-председател, Асоциацията на капиталовия пазар, Полша

Николай Николов, секретар по социалната политика на президента на Република България

 

 

10:30 – 11:00  

Кафе-пауза

 

11:00 – 12:00

ТРЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ - Предизвикателствата в пенсионното осигуряване (продължение)

 

2.                  Старите и новите страни-членки на ЕС. Представяне на страните.

Денис Ламот, старши консултант по пенсионна реформа, ААМР

Ференц Шчебеледи - юрист, правен отдел, Държавен финансов надзор, Унгария

 

12:00 – 12:45  

Дискусия по темите от трети модул и заключения от втори ден.

Закриване на конференцията

 

Модератор: Бисер Петков, заместник-председател и ръководител управление „Осигурителен надзор”, Комисия за финансов надзор, Република България

 

13:00 – 14:30  

Обяд

 

14:30 – 17:30              

Организирани посещения на чуждестранните участници в Националния

осигурителен институт, Комисията за финансов надзор и

пенсионноосигурителните дружества.