Добре дошли!

Като един от основните членове от Централна и източна Европа (ЦИЕ) за Pensions Europe Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) e удостоена да бъде домакин на тaзгодишния форум на страните от Централна и Източна Европа (CEEC forum) на конфедерацията PensionsEurope 2023 под основния надслов „Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ“.

Дългоочакваното събитие ще се проведе присъствено през целия ден на 10 октомври 2023 г. в София, България в зала Моцарт на Гранд хотел Милениум. Конференцията се организира с партньорство на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и медията IPE (Investment & Pensions Europe)

Темите на дискусията ще включват развитието на финасираните пенсии на капиталов принцип в региона на ЦИЕ, най-добрите практики в страните от ЦИЕ, свързани с въвеждането на еврото и фазата на изплащане, автоматичното включване в допълнителните пенсионни стълбове и набиращия скорост процес по повишаване съответствието с високите ESG изисквания при песнионното инвестиране. Своето участие са потвърдили високопоставени служители от Световната банка, ОИСР.(Организация за икономическо сътрудничество и развитие), EIOPA(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), Европейската комисия и представители на други европейски пенсионни асоциации, българското правителство, надзорни органи, депутати и експерти от индустрията.

Участието в тази конференция е безплатно. Регистрацията вече е отворена и можете да се регистрирате на линка, предоставен от Pensions Europe тук.

За допълнителна информация можете да се обръщате също така и към офиса на БАДДПО, тел.“+359 2 980 76 45,мейл : office@pension.bg

9

ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА

членове на БАДДПО

29

ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

9 УПФ, 9 ППФ, 9 ДПФ, 2 ДПФПС

21,080

МЛРД. ЛЕВА НЕТНИ АКТИВИ

под управление към 30.06.2023 г.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за второ тримесечие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и […]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ОТ УПФ И ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ

1. Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.* Допълнителната пожизнена пенсия има три разновидности: Пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено […]

КАК ДА ОТКРИЯ В КОЕ ПЕНСИОННО ДРУЖЕСТВО СЕ ОСИГУРЯВАМ ПО ДЗПО?

Според Кодекса за социално осигуряване /КСО/, всяко лице родено след 31.12.1959г. задължително се осигурява във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Разпределението на лицата в съответните фондове става въз основа на личен избор, а при липса на такъв на база на служебно разпределение.

Ако сте служебно разпределен или се осигурявате във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване на базата на личен избор, но сте забравили в кой точно, можете да направите справка в Национална агенция за приходите /НАП/.

Частните пенсионни фондове управляват над 21 млрд. лв.

Нетните активи на частните пенсионните фондове към 30 юни са на стойност малко над 21 млрд. лв., съобщи Комисията за финансов надзор. В сравнение с края на 2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 9.7%, а спрямо 30 […]

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за второ тримесечие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са […]

ЧЛЕНОВЕ НА БАДДПО

Top